Båt förmedling | Sälja Din båt

SÄLJA BÅT!

Båtförsäljning med hjälp av vår förmedlingstjänst är angenämnt lätt, enkel och kostnadseffektivt sätt att växla fartyg till pengar.
Dessutom är vi ganska snabba eftersom vår verksamhets området täcker länderna vid Östersjön.
Vi baserar vår verksamhet på stark förtroende. Båda partier (säljaren och köparen) är lika viktiga för oss.
Poängen är att vi får lön bara när affärerna har gjort. Förmedlingsavtal sker utan orsak, därför förekommer inga kostnader för dig innan båten sålts.
Var vänlig och kolla in den medföljande beskrivning av båtens försäljning på uppdrag.
Du är också välkommen att kontakta oss med hjälp av bifogad form eller ringa +358 50 5765748 .

Prissättning och inspektion

Båtens pris bestäms av marknaden. En grov uppskattning av försäljningspriset kan ges när båtens nödvändig grunddata (ID- och tekniska uppgifter, kondition beskrivelse) har inkommit till oss.
Om våra tankar är så identiska, gör vi en grundlig inspektion själv på plats. Det är nödvändigt för att kunna vara säkert vad vi kommer att sälja. Då bekräftar vi också prissättningens kriterier.

Försäljningspremie

Innan avtalets underskrivning kommer vi överens av försälningspremie och skälen till detta.

Uppdragsavtal

Vi gör alltid ett skriftlig avtal. Där anges båda partier, försäljnings premien, geografisk omfattning, löptid, prissättning, potentiella ekonomiskt ansvar, demonstrationer och båt/nyckel förvaring.
Vi tar massor av bild av Din båt för att kunna ladda en elektronisk försäljning broschyr i vårt försäljningsystem. Den första informationen som de får kunder som har uttryckt intresse för denna typ av båt. Efter en stund anmälan finns i våra butiker som finns på ledande portaler i Finland och Sverige.

Demonstrationer, provkör och förhandlingar

Om båten har lämnats in till stöd för försäljning i Esbo, Finnå, hanterar vi all handel-relaterade verksamhet där.
Om båten ligger på annat håll, t.ex. i sin hemmahamn, kom vi överens med Er om de praktiska arrangemangen kring försäljningen individuellt.

Erbjudanden

När spekulanten gör ett erbjud. Om du accepterar det, kan hon/han reservera båten för sig själva 10 dagar för att betala en bokningsavgift på 10% till vår kundkonto. I detta fall åtföljs av en preliminär köpeavtal.
Köparen har då 10dagar tid att lämna in de inspektioner som hon/han anser nödvändiga.på sin
egen bekostnad.
Om den här forskningen belyser ett allvarligt, pre-inte nämnda brister i strukturer eller i båtens teknik, har han rättighet att häva köpet. I detta fall, återvänder vi depositionen i sin helhet.
Naturligtvis är ett feltillstånd eller någon annan sätt att kunna kompensera slutförandet av samrådet. Annars, går vi vidare mot den slutliga utbetalningen och leverans.

Handelsdokument

Vi handlar med alla nödvändiga handlingar som gäller köpeavtal, finansiella kontrakt, försäkringar osv.
Inom export-och importaffärer ger vi råd till partier med rutiner som gäller med registreringen eller avregistreringen.

Slutbetalning

Vi kommer att övervaka slutbetalningen, om det sker vid leverans.

Leverans

Vi arrangerar transporten på hyggligg pris eftersom vi leverar samtliga båtar själv till våra kunder.

Intresserad? Kontakta oss även i dag. Fylla bara följande formulär eller ringa +358 50 5765748 .

Vänligen fyll i formuläret